Gramatyka jezyka polskiego
Piotr Bak Wiedza Powszechna, 2010 Strony / Pages: 508, miekka oprawa ISBN: 978-83-214-1467-6
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46

Przystępne, bogato ilustrowane przykładami, omówienie następujących zagadnień:
- ogólne wiadomości o języku ( w tym elementy historii języka i dialektologii),
- nauka o głoskach (charakterystyka głosek, miejsce artykulacji, wymowa, ortografia, podział na sylaby, elementy fonetyki i fonologii),
- nauka o wyrazach (znaczenie i odmiana wyrazów, części mowy, elementy słowotwórstwa),
- składnia (budowa zdań, elementy frazeologii),
- prezentacja nowych kierunków w językoznawstwie współczesnym.