Jezyk polski dla obcokrajowcow
Polski od poziomu B1 wzwyz
Stanislaw Medak Petrus, 2015 Strony / Pages: 348, miekka oprawa ISBN: 978-83-7720-348-4
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46

Polski od poziomu B1 wzwyż to nowoczesny podręcznik do nauczania języka polskiego dla wymagających studentów obcojęzycznych, którzy poszukują w tego rodzaju publikacjach konkretnych, usystematyzowanych informacji z zakresu gramatyki i składni języka polskiego.

W piętnastu segmentach tematycznych o różnym stopniu trudności wskazujemy na zjawiska typowe dla polszczyzny: wyjaśniamy je, komentujemy, ilustrujemy starannie dobranymi, kreatywnymi ćwiczeniami systemowymi i utrwalającymi oraz wyrażeniami frazeologicznymi i grafiką.

W krótkich tekstach, zaczerpniętych z internetowych uniwersyteckich poradni językowych, podajemy ciekawe pytania i odpowiedzi związane ze specyfiką języka polskiego.

Jasne i rzeczowe kompendium wiedzy zawiera informacje dotyczące między innymi:

  • podwójnej negacji w zdaniach pojedynczych
  • konstrukcji składniowych z przypadkami
  • gniazd słowotwórczych czasowników
  • grup koniugacyjnych osobliwych czasowników
  • łączliwości i synonimii składniowej różnych części mowy
  • wariantywności końcówek w różnych przypadkach

Niezastąpione kompendium wiedzy o współczesnym języku na lektoraty, do samodzielnej nauki i egzaminów certyfikacyjnych.