Elita biznesu w Polsce
Drugie narodziny kapitalizmu
Krzysztof Jasiecki IFiS PAN, 2002 Strony / Pages: 322, miękka oprawa ISBN: 83-87632-82-1
List price: $9.95(Save 50% off)Online price: $4.98

Niniejsza książka podsumowuje kilkuletnie badania nad genezą, formowaniem się, kanałami rekrutacji, strategiami działań gospodarczych i aktywnością sferze publicznej nowej polskiej elity biznesu. Autor charakteryzuje polityczne uwarunkowania polskich przemian, zmiany instytucjonalne i ekonomiczne, a także wybrane procesy społeczne i kulturowe prowadzące do odbudowy kapitalizmu. Przedstawia różne aspekty wizerunku nowej elity biznesu, której pojawienie się symbolizuje kierunek przekształceń ustrojowych. Grupa ta jest największym ekonomicznym beneficjantem transformacji. Praca zawiera typologię i charakterystyki wybranych dróg wejścia do "wielkiego biznesu" w Polsce. Ich wielkość znalazła odzwierciedlanie w różnorodności wzorców karier w gospodarce. W miarę rozwoju gospodarki rynkowej wzory te zbliżają się do siebie, nakładają się i przenikają. Jest to spowodowane upowszechnieniem się nowych profesjonalnych standardów menedżerskich, jak również zacieraniem się specyfiki firm, które stopniowo wzorują się na innych głównych uczestnikach gry rynkowej. Najbardziej dynamiczne firmy ewoluują w kierunku większych organizacji gospodarczych (grup kapitałowych, holdingów), które wyróżniają się złożonymi strukturami własności i zarządzania.