Fasada
Victor Ast Poligraf, 2017 Strony / Pages: 318, miękka oprawa ISBN: 978-83-7856-657-1
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

FASADA do druga wydana w języku ojczystym powieść Victora Asta mieszkającego od kilku dziesięcioleci w Niemczech. Powieść ta to próba oceny sytuacji polityczno-społecznej, w jakiej znalazła się Polska po zmianie ustrojowej. I mimo powagi tematu napisana została w formie wartkiej powieści o zabarwieniu sensacyjnym przeznaczonej dla każdego czytelnika.
Promocja Tygodnia / Sale of the Week

Inne tytuly / Other titles
W MATNI Victor Ast Wydawnictwo: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2005 Strony / Pages: 248, miekka oprawa ISBN: 83-205-4763-6
List price: $16.95(Save 15% off)Online price: $14.41