Fasada
Victor Ast Poligraf, 2017 Strony / Pages: 318, miękka oprawa ISBN: 978-83-7856-657-1
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

FASADA do druga wydana w języku ojczystym powieść Victora Asta mieszkającego od kilku dziesięcioleci w Niemczech. Powieść ta to próba oceny sytuacji polityczno-społecznej, w jakiej znalazła się Polska po zmianie ustrojowej. I mimo powagi tematu napisana została w formie wartkiej powieści o zabarwieniu sensacyjnym przeznaczonej dla każdego czytelnika.
Promocja Tygodnia / Sale of the Week