Online price: $ 7.95

Pismo Magazyn Opinii
NR 1, STYCZEN 2018
Magazyn społeczno-kulturalny, na łamach którego znajdziemy reportaże, wywiady, portrety, raporty ekonomiczne, eseje poświęcone literaturze, sztuce, polityce międzynarodowej, a także opowiadania, poezję i komiks. Redakcja przykłada szczególną wagę do weryfikacji informacji.
Fundacja Pismo jest wydawcą miesięcznika „Pismo. Magazyn opinii”. Jest to przedsięwzięcie pro publico bono.
Misją Fundacji Pismo jest kształtowanie liderów życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego poprzez uwrażliwianie na najważniejsze zjawiska współczesności i inspirowanie do myślenia o tendencjach kształtujących przyszłość kraju i świata. Swoimi działaniami – w szczególności wydawanym „Pismem” – pragnie dotrzeć do osób, które mają istotny wpływ na opinie i postawy innych. Są to między innymi nauczyciele i pracownicy akademiccy, średnia i wyższa kadra menedżerska i urzędnicza, ludzie kultury i wolnych zawodów, samorządowcy, aktywiści społeczni i liderzy organizacji pozarządowych.

Spis treści

Rzeczywistość

Portret Hillary Clinton nie zamierza odejść David Remnick 28.12.2017

Reportaż Więźniowie czwartego piętra Ewa Wołkanowska-Kołodziej 27.12.2017

Reportaż Każdy chce być stworzycielem Łukasz Lamża 27.12.2017

Reportaż Jądro chciwości Bartek Sabela 27.12.2017 Idee

Rozmowa Cholerne czarodziejstwo Magdalena Kicińska, Agnieszka Rosner 2.01.2018

Od redakcji O sztuce gotowania zupy Piotr Nesterowicz 2.01.2018

Esej Nowy analfabetyzm Marcin Król 2.01.2018

Esej Dochód gwarantowany Jędrzej Malko 1.01.2018

Esej Pieniądze w służbie chińskiej dyplomacji Tomasz Kamiński 27.12.2017

Osobista historia Dzień, w którym nie pogłaskałam kota Karolina Lewestam 27.12.2017 Kultura

Opowiadanie Mały fiat skapywał na podwórku Ignacy Karpowicz 28.12.2017

Wokół książek Przekleństwo zegarów doskonałych Filip Springer 27.12.2017

Opowiadanie Fabryka - pudełeńko Weronika Murek 27.12.2017

Poezja Futro Agnieszka Wolny-Hamkało 27.12.2017

Poezja Piosenka na dziesięciolecie Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki 27.12.2017

Poezja (...) Piotr Matywiecki 27.12.2017 Humor

Żart obrazkowy Maryjka na ganku Beata Sosnowska 2.01.2018

Anegdota Musi być plan Sylwia Chutnik 2.01.2018

Żart obrazkowy Internistka Beata Sosnowska 1.01.2018

Żart obrazkowy Druga tura Beata Sosnowska 28.12.2017

Żart obrazkowy Złodziej bocianów Beata Sosnowska 27.12.2017 Obraz

Fotoreportaż Muzeum. Wszystkie pomniki Alijewa Rafał Milach 1.01.2018

Szkic Skąd się biorą czapki Marta Zabłocka 1.01.2018

Komiks #METOO Marta Frej 1.01.2018